ÁLLAMILAG ELISMERT SZAKMAI VÉGZETTSÉGET NYÚJTÓ KÉPZÉS

MŰVÉSZETI GRAFIKUS

Képzés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs | Művészeti grafikus
Képzés azonosítója: 02134006

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti besorolása: 4
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerinti besorolása: 4
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti besorolása: 4

 • 2023/24-es tanév kezdő dátuma: 2023. november 3.

 • Képzés ideje: 3 féléves képzés, péntekenként tarjuk hibrid (ÉLŐ ONLINE + gyakorlati órák tanteremben)

 • Jelentkezési határidő: 2023. október 27.

A képzés célja:

A Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.

Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési esélyeit. Folyamatos szakmai megújulása és piacképességének megőrzése érdekében nyomon követi a kortárs szakmai tendenciák alakulását, valamint a nyomdai és a digitális technológia fejlődését, az online műfajok változásait.

OKTATÓ

PÁLFI ÉVA

Brandstylist iparművész, 25 éve tervez brand stratégiát és vizuális kommunikációt olyan cégeknek, akik nőknek adnak el.
B2W alapítója, női marketing szakértő, a Magyar Marketing Szövetség Női Marketing Tagozatának elnöke, a Metropolitan Egyetem B2W Marketing oktatója. MOME Divattervező szakán végzett, lett számos hazai piacvezető cég kreatív igazgatója. Hatszoros Marketing Gyémánt díjas, 2023-ban a Szakmai Elit “Az ÉV Embere” díjjal tüntette ki.

Éva 2017 óta mentorál olyan cégvezetőket, nagyvállalati döntéshozókat, akik akár személyes márkájukban, akár mint online tartalomgyártó rendkívül sikeresek. Már nem ők keresik az ügyfeleket, hanem alig győzik bővíteni csapataikat.

Szakmai képzésünk legnagyobb erőssége,
hogy a kézi rajz mellett megtanítunk a digitális alkalmazásokra,
AI eszközök használatára is

B2W Marketing szemlélettel & cégépítési ismeretekkel pedig
képes leszel stratégiában gondolkodni,
megrendelőiddel jó üzleti viszonyt kialakítani

A B2W Marketing 2018 óta kifejezetten a 21. századi magyar női fogyasztói szokásokat helyezi előtérbe.
2020-ban egyetemi tananyag lett a B2W Marketing, az alapítás óta pedig 6 Marketing Gyémánt díjjal – B2W Fesztivál (2019), B2W Akadémia (2020), B2W Akadémia 2 Projektje (2021) Társadalmi Felelősségvállalás + B2W Alkotótábor (2022) – jutalmazta a Magyar Marketing Szövetség.

Nincs ehhez fogható tudás, tapasztalat, magyar piackutatásokból összeállított rendszer jelenleg, sehol máshol a világon.

HA NÁLUNK TANULSZ,
Képes leszel…

 • feladatot értelmezni, munkádhoz inspirációt és információkat gyűjteni
 • feladatokat kreatív módon megközelíteni
 • munkádat koncepcionális tervezői gondolkodással végezni
 • terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
 • csoportmunkában nyitottan, aktívan és kreatívan részt venni
 • az egyes grafikai műfajokat megkülönböztetni céljaik, formai követelményeik és szakmai tervezési sajátosságaik szerint
 • betűtörténeti, tipográfiai és tördelési ismereteket alkalmazni
 • stílust, formanyelvet, kompozíciót és technikát tudatosan kiválasztani és alkalmazni
 • különböző tipográfiai és képi stílusokat megfelelően alkalmazni
 • különböző ábrázolásmódokat (látványhűség, stilizálás, átírás, absztrakció) alkalmazni
 • az esztétikum és a funkció együttes szem előtt tartásával tervezni
 • a tervezés során színek, formák, képek, motívumok és betűtípusok célszerű és stílusos integrálására
 • képi és szöveges elemek kapcsolatrendszerének kifejező és hasznos kialakítására
 • manuális képalkotó technikák – rajzeszközök, festés, montázs, kollázs, sokszorosítógrafikai eljárások ismeretében tervezni és alkotni
 • belső látására támaszkodva kreatív terveket készíteni
 • manuális eszközökkel kalligráfiát készíteni
 • vektor és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programokat készségszinten alkalmazni
 • számítógépes munkádban manuálisan készült elemeket beépíteni
 • manuális és digitális technikák alkalmazásával illusztrációt, szakillusztrációt, ábrát, szakábrát készíteni
 • újság, könyv, online kiadvány tipográfiai tervét elkészíteni, címlapot, borítót tervezni, tördelni
 • plakát, hirdetés, nyomtatvány grafikai tervét elkészíteni
 • képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni, feldolgozni, szerkeszteni, a megfelelő felhasználási célra előkészíteni
 • logót, szimbólumot, piktogramot tervezni
 • cég, termék arculatát megtervezni, arculati kézikönyvet készíteni
 • reklámkampány grafikai elemeit megtervezni
 • infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat létrehozni vizuális koncepciót kidolgozni weboldal grafikai tervét elkészíteni
 • a terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíteni, nyomdai eljárások, utómunkák ismeretében megfelelő nyomdai előkészítést végezni
 • a különböző papírfajták ismeretében a célnak megfelelő papírt kiválasztani
 • grafikatörténeti és elméleti ismereteit folyamatosan bővíteni és alkalmazni szakmai munkádban
 • művészettörténeti ismereteit alkalmazni szakmai munkádban
 • tájékozódni a kortárs képzőművészet és tervezőgrafika legújabb törekvéseiről, és ezeket figyelembe venni tervezési munkádban
 • kapcsolatot tartani megrendelőiddel és szakmai partnereivel
 • ellátni saját tevékenységeid marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
 • munkáid korszerű, igényes megjelenési formában, szakszerűen prezentálni
 • saját szakmai portfóliódat folyamatosan bővíteni, fejleszteni
 • további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

+ megtanítunk, hogy ne csak álmodozz a sikerről, hanem éld is meg! Élvezd, hogy megrendelőid kapkodnak majd utánad!

FONTOS információk:

 • Szükséges iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges, online beadandó portfólióval történik. A portfóliónak legalább 5 db saját munkát kell tartalmaznia, melyek szabadkézi rajzokból és digitális grafikákból állnak
 • A képzés indulásának feltétele a minimum létszám, azaz minimum 20 hallgató/ képzés.
 • Képzési programkövetelmény >

HOL történik az oktatás?

Gyakorlati órákat Budapesten tartjuk, az elméleti órákat pedig ÉLŐBEN, online. Tervezési beadandó feladatokat pedig önálló munkában valósítják meg hallgatóink.

MODULOK:

Művészetelmélet és ábrázolás

A résztvevő átfogó képet kap az egyetemes és a magyar művészettörténet korszakairól és annak híresebb alkotásairól. Az egyes korszakokban alkotó művészeket ismertetni tudja, és ha szükséges kategóriákba tudja sorolni alkotásaik alapján. Képes legyen elkészíteni a szakmai munkájához szükséges illusztrációkat és kapcsolható mintázatokat. Tisztában legyen a színek elméletével, a színeket munkája során tudatosan használja, továbbá tájékozott legyen a kortárs művészek alkotótevékenységében mind nemzetközi mind magyar viszonylatban.

Tervezés és technológia

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő képes legyen önállóan felmérni a tervező feladatokhoz szükséges előkészületeket. Ismerjen olyan oldalakat és szakirodalmakat, amik színvonalasabbá tehetik saját munkáját. Tisztában legyen a tervezőgrafikai munkákhoz szükséges anyaggyűjtés platformjaival, ezeket pedig tudatosan saját munkájának segítésére használja.

Szakmai kommunikáció

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő képes legyen a megrendelőkkel való megfelelő kommunikációra a tervezési munka érdekében, továbbá saját munkáját rendszerezni és szakmai portfólió keretein belül prezentálni tudja. A résztvevő nemcsak önállóan, de csoportban is könnyedén képes legyen grafikai feladatok előkészítésére, a tervezési folyamat felosztására, a kreatív ötletek összefűzésére, majd a végső megvalósításra.

Grafikai elmélet és gyakorlat

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő képes legyen önálló tervezőgrafikai munkák teljeskörű megvalósítására. Ki tudja választani az adott munkához szükséges platformot és készség szinten használni a pixel- vektorgrafikus programokat és webfejlesztő felületeket. Képes legyen a megfelelő betűhasználatra és tördelés elkészítésére, a tipográfia elméleti ismeret gyakorlati használatával és esztétikus, grafikai szempontból megfelelő kreatív terveket és munkákat készíteni.

Kérdések, amik felmerülhetnek benned is:

Milyen diplomát kapok a képzés elvégzését követően?

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítését a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerből kiállított tanúsítvánnyal igazolja.
 • Képzést záró vizsga formája: írásbeli. Az írásbeli vizsga feladatait felnőttképző állítja össze a képzés ismeretanyaga alapján, mely akkor sikeres, ha a vizsgázó teljesítménye legalább 60%-osra értékelhető. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a vizsgamunka elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre, a szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre (legkésőbb az utolsó képzési nap).
 • A szakmai vizsgára a megszerzett tanúsítvánnyal lehet jelentkezni egy akkreditált vizsgaközpontban. A képzés ára nem tartalmazza az akkreditációs vizsgára való jelentkezést, erről kérlek érdeklődj a jelentkezéskor!

Mennyibe kerül a 12 hónapos képzés?

 • A képzés ára 650.000 Ft, engedélyezett áfamentes szakmai képzés. Az ár tartalmazza a képzés teljes díját. Nem tartalmazza a képzés ára a résztvevők saját rajzi eszközeit, saját laptopot és azon lévő szoftvereket. A résztvevők számára előírt tárgyi feltételeket a résztvevők maguknak biztosítják. A képzés ára nem tartalmazza az akkreditációs vizsga díját.
  Miért kerül ennyibe?
  1 éven keresztül a szakma minden csínját elsajátítod Pálfi Évától mesterszinten, aki mindeközben mentorál is. Ez az a plusz, amivel a többi tréning nem versenyezhet, még ajándékba sem! Csak győzzed munkával, ha elvégezted ;)

Mennyi a megengedett hiányzás?

 • A kontaktórák maximum 20%-a. Az államilag elismert szakmai képzések esetében a felnőttképzőnek kötelessége rendszeresen vezetnie a haladási naplót.

Később is indulnak képzések?

 • A fenti dátum biztosan elindul, a későbbi időpontokról kérjük tájékozódj a jelentkezéskor.

Mi történik a jelentkezés után?

 1. Jelentkezést követően, 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot, elküldjük a részletes tájékoztatónkat és a technikai információkat.
 2. Kapsz egy automatikus e-mailt a befizetéshez szükséges adatokkal, az előleg minimum 50.000 Ft. A képzés díja előre fizetendő utalással a B2W Kft. 10404900-49019418 bankszámlára, melyet legkésőbb az indulást megelőző 5 napig teljesíteni kell.
 3. Befizetésed beérkezésével küldjük automatikusan a belépéshez szükséges információkat, számlát, majd következik a beiratkozás.
 4. Minden egyéb kérdést, kérést telefonon egyeztetünk, kérjük hívj minket bátran a +36 (20) 388-5400 számon!

Jelentkezési űrlap

Grafikus tanfolyam jelentkezés

KÜLÖNLEGES MÓDSZERTAN, UNIKÁLIS TUDÁS

A Wealfort Institute a tanulás teljesen új dimenzióját nyitja meg:
egyedi módszertanunkkal nem csak tudást adunk, hanem személyre szabott élményt nyújtunk, amely segíti diákjainkat abban, hogy felfedezzék saját egyedülálló képességeiket és megvalósítsák ambícióikat.

 • Európai és Magyar Képesítési Keretrendszer – diákjaink nemzetközi szintű tudást kapnak

 • Üzleti Mentorálás – üzleti képzésekkel támogatjuk diákjainkat céljaik elérésében

 • Prémium képzések  – joga van minden diákunknak ahhoz, hogy minőségi és naprakész tudást kapjon a legjobbaktól

Online tréningjeinket bármikor elkezdheted, rajtad áll, hogy milyen ütemben és mértékben szeretnél fejlődni.

ALAPÉRTÉKEINK

Hiszünk abban, hogy a szakma, a tudás, a pénzügyi tudatosság a legnagyobb kincs a jövőben.
Ahhoz, hogy ne csak egy álom maradjon a cél, támogatjuk hallgatóinkat üzleti képzésekkel is.

Joga van mindenkinek a legjobbaktól tanulni!

A Wealfort Institute küldetése az, hogy az oktatást igazi szenvedéllyé változtassuk diákjaink részére, egy olyan miliőben, ahol a tanulás nem kötelesség, hanem örömforrás. Hisszük, hogy az állandó kíváncsiság, a kézzelfogható tudás, továbbá a nagyszerű kvalitású edukáció azok a kulcselemek, amik a sikerhez vezetnek ebben a rohanó világban.

Diákjainkat nem csupán számoknak, hanem bátor, lelkes egyéneknek látjuk, akik arra törekednek, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, továbbá kiteljesedjenek szakmailag. Megértjük, hogy minden diákunk egyedülálló, valamint tiszteletben tartjuk személyes céljaikat, nagyszerű álmaikat.

Végzőseink nem csak szakmai képzést, hanem az ahhoz kapcsolódó valós, használható üzleti gondolkodást és pénzügyi intelligenciához nélkülözhetetlen tudásanyagot kapnak.

A Wealfort Institute nem csupán egy oktatási intézmény, hanem egy közösség, ahol diákjaink felfedezhetik, ezen kívül megvalósíthatják saját potenciáljukat, miközben együtt haladnak előre a tanulás ösvényén.

Ez a küldetésünk, ezért dolgozunk minden nap.

A Wealfort Institute progresszív szemléletével nem csupán tudást ad át, hanem valódi értéket kínál.

Módszertanunk nem követi a hagyományos utakat, hanem innovatív és kreatív megközelítéseket alkalmaz, hogy a tanulás izgalmassá és élvezetessé váljon. Ezáltal diákjaink egyedülálló és mély tudást szerezhetnek, ami alapvetően különbözik a szokványos oktatási módszerektől.

A Wealfort Institute-nál arra törekszünk, hogy minden diákunk megtalálja saját, egyedi útját a tudományos ismeretek felé, miközben képességeiket és érdeklődésüket figyelembe véve személyre szabott tanulási élményt nyújtunk.

A Wealfort Institute hallgatói unikális perspektívával startolnak szakmájukban.

A Wealfort Institute mélyen elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt.

Hiszünk abban, hogy az oktatásnak kulcsszerepe van a fenntartható és igazságos társadalom kialakításában, ezért minden tevékenységünkkel igyekszünk hozzájárulni a közjóhoz. A diákjainkat is arra ösztönözzük, hogy legyenek tudatos és aktív résztvevői a társadalomnak, és hogy a megszerzett tudásukat és készségeiket használják fel a világ jobbá tételére.

A Wealfort Institute számára a társadalmi felelősségvállalás nem csak szlogen, hanem a mindennapi működésünk és oktatási filozófiánk szerves része.
Alapítóink többszörös kitüntetésben részesültek társadalmi szerepvállalásért:

 • Pálfi Éva hatszoros marketing gyémánt díjas egyetemi oktató, 2023-ban a Szakmai Elit „Év Embere” kitüntetéssel
 • Piros Attila pedig a Leader of the Year Nagyvállalati Nagydíjasa, aki 2023-ban az Országházban vehette át az „Év Zöld Nagyvállalati Menedzsere” Nagydíjat.

Mindketten 25-30 éve sikeres felsővezetők.

A Wealfort Institute-nál biztosak vagyunk benne, hogy minden diákunk számára olyan tanulási környezetet teremtünk, ahol a szakmai fejlődésük mellett a személyes növekedésük is biztosított.
Azokon az államilag elismert szakmai képzéseken, amiken a hallgatóink tanúsítvánnyal végeznek, garantáljuk, hogy megteremtjük a feltételeket az akkreditációs vizsgára is. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy támogassuk diákjainkat az önmegvalósítás útján, és hogy inspiráljuk őket arra, hogy merjenek nagyot álmodni, és legyenek képesek valóra váltani ezeket az álmokat. Az Wealfort Institute a diákok számára nem csak egy oktatási intézmény, hanem a sikerük és boldogságuk támogatója és segítője.

WEALFORT INSTITUTE

OKTATÓI & MEGHÍVOTT ELŐADÓI

PÁLFI ÉVA

PIROS ATTILA

SZALAI GABRIELLA

SZILÁGYI-BÉCSI TÍMEA

Dr. PAPP-VÁRY ÁRPÁD

CSORBA ANITA